Najczęściej zadawane pytania

Sprzedaż

Proces ten składa się z co najmniej kilku etapów. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży, jego stanem prawnym oraz oględziny nieruchomości dzięki czemu możemy pomóc klientowi w ustaleniu optymalnej ceny sprzedaży tej nieruchomości. Dalsza analiza przedmiotu sprzedaży pozwala przyjąć najbardziej optymalną strategię sprzedaży, a także – w zależności od zapotrzebowania – przeprowadzenie odpowiednich zabiegów tzw. home-stagingu. Zawieramy też umowę pośrednictwa, na podstawie której jesteśmy w stanie prowadzić swoje czynności. Oczywiście wzór takiej umowy znajduje się u nas w biurze i każdy klient może się z nim zapoznać przed podpisaniem. Badamy dokumenty związane z nieruchomością oraz całą sytuację prawno-podatkową, sporządzamy profesjonalną dokumentację zdjęciową oraz ofertę sprzedaży. Następnie podejmujemy liczne czynności w celu znalezienia kupującego, m.in. aktywnie wyszukując zainteresowanych z rynku, kontaktując się z potencjalnymi inwestorami oraz szeroko reklamując oferowaną nieruchomość na licznych przez nas opłacanych portalach ogłoszeniowych. Przeprowadzamy prezentację nieruchomości potencjalnym klientom. Uczestniczymy w negocjacjach. Nadzorujemy cały proces ustalania wszystkich warunków zawartych zarówno w ewentualnej umowie przedwstępnej, jak i ostatecznej umowie sprzedaży. Uczestniczymy w przekazaniu nieruchomości nowym nabywcom, pomagamy sporządzić odpowiednie protokoły dotyczące przekazania mediów. Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero w przypadku przeprowadzenia transakcji. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi. Dbamy o to, aby cały proces sprzedaży przebiegał bezpiecznie i sprawnie.

Wysokość prowizji jest uzależniona od spodziewanej ceny za nieruchomość, stanu prawnego, charakteru samej nieruchomości oraz ilości i rodzaju czynności niezbędnych do wykonania zlecenia. Wysokość prowizji ustalamy indywidualnie, gdyż każda nieruchomość jest inna.  Coraz częściej prowizję są ustalane kwotowo. Jesteśmy otwarci na propozycje klientów i chętnie negocjujemy wysokość prowizji. 

Wystarczy, że w jakikolwiek sposób skontaktuje się Pani/Pan z nami, a my wskażemy Pani/Panu od czego zacząć. Jedną z pierwszych czynności będą oględziny nieruchomości w celu jej oceny. Oczywiście można również nas odwiedzić w naszym biurze. 

Dopiero po uzgodnienia szczegółów współpracy, a także wcześniejszym zapoznaniu się z treścią umowy pośrednictwa proponujemy jej zawarcie.

Samo zgłoszenie nieruchomości i podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nie generuje jakichkolwiek kosztów. Wynagrodzenie pośrednika jest płatne dopiero po zawarciu transakcji (rozliczamy się ze swoimi klientami jedynie w przypadku przeprowadzenia transakcji). 

Samo zgłoszenie nam nieruchomości na sprzedaż nie powoduje powstania obowiązku zawarcia z nami umowy. Zgłaszając nam nieruchomość przeanalizujemy wstępnie stan nieruchomości pod względem możliwości sprzedaży i prawnym. Umowę zawieramy jedynie po akceptacji przez Państwa wszystkich warunków współpracy. Na podstawie zawartej umowy pośrednictwa możemy podejmować dalsze czynności mające na celu pomoc w sprzedaży przez Państwa nieruchomości. Umowa pośrednictwa daje Państwu ochronę w toku wykonywanych przez nas czynności pośrednictwa dzięki naszemu doświadczeniu oraz ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej pośrednika. 

W zależności od rodzaju nieruchomości i przysługującego do nich prawa występują różne dokumenty, jednakże przy wstępnym zgłoszeniu nieruchomości do sprzedaży nie są one konieczne. W trakcie konsultacji poinformujemy Państwa jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy pośrednictwa, a jakie do podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy najmu, dzierżawy, nieruchomości.

Oczywiście. Jest to jedna z podstawowych czynność biura nieruchomości. Szczegółowo analizujemy dokumenty każdej nieruchomości przed przeprowadzeniem transakcji we współpracy z Kancelarią Notarialną w celu uniknięcia niepotrzebnych niespodzianek. 

Podejmujemy wiele różnorodnych działań w celu znalezienia klienta na Państwa nieruchomość. Dokładamy należytych starań, aby te działania były jak najskuteczniejsze, chociażby ze względu na fakt, że nasze wynagrodzenie jest płatne dopiero w przypadku przeprowadzenia transakcji. Nasze działania opierają się na aktywnym wyszukiwaniu potencjalnych zainteresowanych. W tym celu kontaktujemy się z naszymi klientami, osobami, które szukają podobnych nieruchomości i które mogą zostać zainteresowane tą ofertą. Kontakty do tych osób pozyskujemy w trakcie naszej pracy. Posiadamy też kontakty do stałych inwestorów. Współpracujemy również z innymi biurami nieruchomości i staramy się wymieniać informacjami mogącymi przyczynić się do sprzedaży.

Inwestujemy również w bardzo szeroką reklamę w portalach ogłoszeniowych, specjalizujących się w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości, zamieszczamy oferty na naszych tablicach ogłoszeniowych. Mimo drastycznych podwyżek cen publikowania ogłoszeń na stronach internetowych w ostatnich latach, nasze biuro kontynuuje reklamę swoich ofert na liczących się portalach ogłoszeniowych.

Tak można sprzedać taką nieruchomość, jednakże transakcja wiąże się z koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów bankowych, a także umiejętnej konstrukcji umowy, które zagwarantują bezpieczną sprzedaż takiej nieruchomości dla sprzedającego, jak i kupującego. 

Nasze biuro posiada duże doświadczenie w tego typu umowach sprzedaży.  

Wszystko zależy od konkretnych zapisów w zawartej umowie pośrednictwa. Często jednak jest tak, że zawarta wcześniej umowa pośrednictwa nie stanowi przeszkody w zgłoszeniu nieruchomości do sprzedaży w innym biurze. 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, nieodpłatnie zbadamy zawartą umowę pośrednictwa pod kątem możliwości współpracy z nami. Wystarczy, że skontaktują się Państwo z nami w dowolny sposób i udostępnią treść umowy do wglądu.

To głównie zależy od ceny sprzedawanej nieruchomości lub jej wartości rynkowej. Przyjęte jest, że koszty w Kancelarii Notarialnej pokrywa w całości strona kupująca (taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), opłaty sądowe itp.). 

Kupując nieruchomość na rynku wtórnym, a więc od osoby fizyczne głównym kosztem jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) płatny u notariusza w wysokości 2% od wartości nieruchomości. Do tego trzeba doliczyć taksę notarialną z podatkiem VAT oraz opłaty sądowe. 

Klient powinien również wziąć pod uwagę wynagrodzenie pośrednika w swoich obliczeniach.

W przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera lub od innego podmiotu sprzedającego nieruchomości w ramach działalności gospodarczej mamy doczynienia z ceną zawierającą w sobie podatek VAT. W takim przypadku nie płaci się podatku PCC w wysokości 2% wartości nieruchomości.

W przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości nie należy także zapominać o innych ewentualnych obowiązkach podatkowych, które mogą wystąpić w zależności od konkretnej sytuacji jaka np. podatek od spadków i darowizn, czy też podatek dochodowy. 
Współpracujemy z profesjonalnymi doradcami kredytowymi, którzy nieodpłatnie pomagają naszym klientom we wszelkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu oraz doradzają im w tym zakresie. Współpracujemy również z doradcami kredytowymi wskazanymi przez klienta, pomagamy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, dostarczamy je do doradcy, skanujemy, kopiujemy, wysyłamy itp.

Współpracujemy z profesjonalnymi doradcami kredytowymi, którzy nieodpłatnie pomagają naszym klientom we wszelkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu oraz doradzają im w tym zakresie. Współpracujemy również z doradcami kredytowymi wskazanymi przez klienta, pomagamy w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, dostarczamy je do doradcy, skanujemy, kopiujemy, wysyłamy itp.

Należy zaznaczyć, że nie jest łatwo wytłumaczyć tę różnicę. W praktyce samej sprzedaży spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie różni się od prawa własności, gdyż oba prawa są zbywalne, można je dziedziczyć, mogą być przedmiotem egzekucji. Uczestnicy rynku nieruchomości bardzo rzadko zauważają różnicę między tymi prawami i traktują je na równi.

Jednakże należy podkreślić, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym na nieruchomości będącej własnością spółdzielni mieszkaniowej. Osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie posiada prawa współwłasności do gruntu na którym jest posadowiony budynek. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego można założyć księgę wieczystą, ale nie trzeba, w związku z czym mogą występować lokale dla których nie założono księgi wieczystej. Ważną informacją jest to, że na pisemne żądanie uprawnionego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek „przekształcenia” w prawo własności i odbywa się to relatywnie niskim kosztem w wysokości najczęściej ok 1.000,-zł.

W przypadku prawa własności do lokalu mieszkalnego, właściciel lokalu posiada udział (współwłasność) w nieruchomości gruntowej na której jest budynek oraz lokal mieszkalny do którego przysługuje to prawo ma założoną księgę wieczystą tzw. księgę lokalową.

Wynajem

Wystarczy, że w jakikolwiek sposób skontaktuje się Pani/Pan z nami, a my wskażemy Pani/Panu od czego zacząć. Jedną z pierwszych czynności będą oględziny nieruchomości w celu jej oceny. Oczywiście można również nas odwiedzić w naszym biurze. 

Dopiero po uzgodnienia szczegółów współpracy, a także wcześniejszym zapoznaniu się z treścią umowy pośrednictwa proponujemy jej zawarcie.

Jesteśmy otwarci na propozycje klientów i chętnie negocjujemy wysokość prowizji. 

Inwestujemy również w bardzo szeroką reklamę w portalach ogłoszeniowych, specjalizujących się w ogłoszeniach wynajmu nieruchomości, zamieszczamy oferty na naszych tablicach ogłoszeniowych. Mimo drastycznych podwyżek cen publikowania ogłoszeń na stronach internetowych w ostatnich latach, nasze biuro kontynuuje reklamę swoich ofert na liczących się portalach ogłoszeniowych.

W trakcie konsultacji poinformujemy Państwa jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy pośrednictwa, a jakie do podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy najmu, dzierżawy, nieruchomości.

Compare listings

Porównać